Privacyverklaring

De kracht van roos

Privacyverklaring

De kracht van roos respecteert jouw privacy en neemt de bescherming van jouw gegevens serieus
door passende maatregelen te nemen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Jouw persoonlijke informatie wordt vertrouwelijk behandeld.
Het verwerken van persoonsgegevens is alleen bedoeld voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in
overeenstemming met de Wet Bescherming

Persoonsgegevens.
Waarvoor zijn de gegevens nodig?
De kracht van roos verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van relevante informatie via een e-mail, Whatsapp of nieuwsbrief.
– Het afhandelen van jouw betaling.
– Je te bellen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.

Welke gegevens worden verzameld?
– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– Postcode, huisnummer
– Straatnaam, woonplaats
– Telefoonnummer
– Informatie benodigd voor de intake

Hoe lang worden de gegevens bewaard?
Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor je gegevens worden verzameld.

De bewaartermijnen zijn:
– Twee kalenderjaren voor de dossiergegevens. Dit betreft gedocumenteerde voorbereidingen
en aantekeningen naar aanleiding van een van mijn diensten.
– Zeven kalenderjaren voor de factuurgegevens. Dit in verband met de verplichting in deze van
de Belastingdienst.

Cookies
Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van advertenties af te
stemmen op jouw voorkeuren worden cookies gebruikt. Een cookie is een klein bestandje dat door
de website wordt meegestuurd en door jouw browser op het apparaat waar je deze website mee
bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar de website
teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt.
Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer.

Rechten
Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna
je gegevens niet meer zullen worden verwerkt. Het intrekken van deze toestemming doet geen
afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die
plaatsvond vóór deze intrekking. Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht
om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wil weten welke persoonsgegevens ik van jou
verwerk, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig
of niet relevant zijn, dan kan je een schriftelijk verzoeken indienen om jouw gegevens te wijzigen of
aan te vullen.

Daarnaast heb je het recht op:
– Het wissen van jouw persoonsgegevens;
– Het beperken van de verwerking;
– Tegen de verwerking bezwaar maken;
– Het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens.
Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier
weken, op jouw verzoek.

Reviews
Alle reviews die ik toon in mijn marketinguitingen zijn van klanten die mijn dienst hebben afgenomen
en vrijwillig een review hebben geschreven over hun ervaring met een van mijn diensten.

Hoe worden gegevens beschermd?
Met grote zorg implementeert en onderhoud De kracht van roos de beveiliging van de site en van
jouw informatie. De kracht van roos maakt gebruik van procedures en beleidsmaatregelen die
voldoen aan de normen in de branche, om de veiligheid van de gegevens die worden verzameld en
bewaard te garanderen en om ongeoorloofd gebruik van dergelijke gegevens te voorkomen. De
kracht van roos eist van alle externe partijen dat zij vergelijkbare beveiligingsvereisten naleven, in
overeenstemming met dit Privacybeleid . Hoewel De kracht van roos alle redelijke stappen
onderneemt om alle gegevens te beschermen, kan De kracht van roos geen verantwoordelijkheid
dragen voor het handelen van personen die ongeoorloofde toegang verkrijgen tot of misbruik maken
van de site en kan, impliciet, expliciet noch anderszins, garanderen dat De kracht van roos dergelijke
toegang zal/kan voorkomen.

Marketing
Ik kan jouw persoonsgegevens, zoals uw naam e-mailadres, telefoonnummer, enzovoort zelf
gebruiken of met behulp van mijn externe subcontractanten om je informatie met betrekking tot
mijn services te kunnen aanbieden waarvan ik denk dat u erin bent geïnteresseerd.
Uit respect voor jouw recht op privacy bied ik je binnen deze informatie de mogelijkheid om aan te
geven dat je in de toekomst geen aanbiedingen meer van mij wilt ontvangen. Als je jezelf afmeldt,
verwijder ik jouw e-mailadres of telefoonnummer uit mijn mailinglijst.

Wijzigingen in het privacybeleid
De manier waarop ik persoonsgegevens verwerk, en de samenstelling of hoeveelheid gegevens die ik
verwerk, kan wijzigen. De kracht van roos behoudt zich het recht voor dit privacybeleid aan te
passen. Elke aanpassing zal bekend worden gemaakt op de website.

Heb je vragen of opmerkingen laat het me dan vooral weten.
Geen zorgen ik ga zorgvuldig met je gegevens om